Puu­ma­la-leh­teä lu­e­taan tar­kas­ti myös netis­sä

MAI­NOS­TA­JA: Pyy­dä nyt tu­tus­tu­mis­tar­jous mai­nos­kam­pan­jas­ta­si Puu­ma­la-leh­den verk­ko­leh­des­sä, niin saat sa­mal­la tar­jouk­sen edul­li­ses­ta yh­teis­mai­non­nas­ta ver­kos­sa ja pai­ne­tus­sa leh­des­sä.

Verk­ko­leh­te­äm­me se­la­taan yli 22000 ker­taa kuu­kau­des­sa ja sil­lä on jo lä­hes 7 000 va­ki­tuis­ta käyt­tä­jää (Goog­le Ana­ly­tics 22.9. – 22.10.2015). Lu­ki­ja ku­lut­taa ai­kaan­sa yh­den is­tun­non ai­ka­na kes­kim. 1,19 mi­nuut­tia ja se­laa 2,18 si­vua. Olem­me siis jul­kai­su­na kiin­nos­ta­va myös ver­kos­sa!

Tie­sit­kö? Voit vies­tiä asi­ak­kail­le­si lä­hie­täi­syy­del­tä, sil­lä yli 43 % lu­ki­jois­tam­me se­laa verk­ko­leh­teä mo­bii­li­lait­teel­la!

Lä­hel­tä ja kau­kaa! Verk­ko­leh­ti ta­voit­taa ih­mi­siä laa­jal­ta maan­tie­teel­li­sel­ta alu­eel­ta, jo­ten mai­nok­se­si vies­ti nä­kyy ja kuu­luu myös ym­pä­rys­kun­tiin.

Mai­nos­pai­kat

Hin­toi­hin li­sä­tään voi­mas­sa ole­va ar­von­li­sä­ve­ro.

PARAATI

1200 x 190 px 2 viik­koa hin­ta 100,00e – kuu­kau­si 200,00e

1200 x 300 px 2 viik­koa hin­ta 150,00e – kuu­kau­si 300,00e

SIVUPALKKI

380 x 190 px 2 viik­koa hin­ta 30,00e – kuu­kau­si 60,00e

380 x 300 px 2 viik­koa hin­ta 40,00e – kuu­kau­si 80,00e

380 x 570 px 2 viik­koa hin­ta 75,00e – kuu­kau­si 150,00e

SISÄLTÖMAINOS

790 x 120 px 2 viik­koa hin­ta 35,00e – kuu­kau­si 70,00e

790 x 300 px 2 viik­koa hin­ta 80,00e – kuu­kau­si 160,00e