Tii­na Judén

Kul­jet­ta­ja louk­kaan­tui va­ka­vas­ti Puu­ma­las­sa Ry­hä­län­tiel­lä ta­pah­tu­nees­sa hen­ki­lö­au­ton ulo­sa­jos­sa tors­tai-il­ta­na yh­dek­sän mais­sa. On­net­to­muu­des­sa yk­sin lii­ken­tees­sä ol­lut hen­ki­lö oli edel­leen au­tos­sa pe­las­tus­lai­tok­sen saa­pu­es­sa pai­kal­le.

On­net­to­muus ta­pah­tui Ry­hä­län van­hal­ta kau­pal­ta hie­man Sul­ka­van suun­taan si­jait­se­vas­sa kaar­tees­sa, jos­sa au­to suis­tui tiel­tä ja tör­mä­si kah­den puun kaut­ta isoon puu­hun.

Ete­lä-Sa­von ri­kos­tor­jun­nan päi­vit­täis­toi­min­nas­ta tä­nään per­jan­tai­na vas­taa­va ri­ko­sy­li­kons­taa­pe­li Ant­ti Kir­ves ker­too, et­tä asi­aa ei voi­da vie­lä tar­kem­min kom­men­toi­da, sil­lä asia on po­lii­sin tut­kin­nas­sa.

– Epäi­lys rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta tai al­ko­ho­lin osuu­des­ta asi­aan on ole­mas­sa, mut­ta ko­ros­tan, et­tä ky­sees­sä on vas­ta epäi­lys. Yli­no­peu­des­ta en osaa sa­noa, en­nen kuin pääs­tään pu­hut­ta­maan osal­li­se­na ole­vaa hen­ki­löä.

No­peus­ra­joi­tus alu­eel­la on 60 km/h. Po­ti­laan vam­mois­ta ei ole tark­kaa tie­toa.

– Tör­mäys­voi­mat ovat ol­leet ko­vat ja hen­ki­lö­va­hin­got sen mu­kai­set, Kir­ves to­te­aa.