Tii­na Judén

Kan­ta­tie 62 pit­kin tu­lee tiis­tai-il­lan ai­ka­na kak­si eri­kois­kul­je­tus­ta Mik­ke­lis­tä Sa­han­lah­teen. En­sim­mäi­nen rek­ka­let­ka tu­lee Kan­ta­tie­tä 62 pit­kin al­kuil­las­ta klo 19–21 ja toi­nen klo 22–24 vä­lil­lä. Kum­mas­sa­kin eri­kois­le­ve­äs­sä kul­je­tuk­ses­sa liik­kuu kol­me seit­se­män met­rin le­vyis­tä kul­je­tus­ta etu­au­toi­neen. Tien le­veys on vain 8 met­riä, jo­ten ti­laa ohi­tuk­sil­le ei ole.

Eri­kois­kul­je­tuk­set tuo­vat mu­ka­naan El­san­ran­nan hu­vi­loi­ta ja nii­den siir­tä­mi­nen koh­tee­seen saat­taa hai­ta­ta lii­ken­net­tä Sa­han­lah­den ris­teyk­ses­sä vie­lä kes­ki­viik­ko­na­kin. Maan­tiel­lä liik­ku­jil­ta toi­vo­taan kär­si­väl­li­syyt­tä ja en­na­koin­tia ky­sei­se­nä ai­ka­na.