Metsäkauppa kasvatti teknisen toimialan tuloja

Kunnantalolla tänään kokoontuva kunnanhallitus käsittelee vuoden 2018 tilinpäätöksen.

25.3.2019

Tekninen lautakunta on hyväksynyt teknisen toimialan tilinpäätöskertomuksen vuodelta 2018. Teknisten palvelujen toimialan toimintakate oli viime vuonna noin 1 642 500 euroa. Toimintakate alitti kokonaisuutena talousarvion toimintakatteen noin 70 000 eurolla.

Tulot kasvoivat talousarvioon nähden noin 80 000 euroa, joista suurimmat korotukset johtuivat metsämyyntituloista. Menot ylittyivät noin 10 000 eurolla, joista suurin osa koostui budjetoimattomista kiinteistöjen korjauksista.

YHDYSKUNTAPALVELUIDEN toimintatulot olivat budjetoitua paremmat venepaikkamaksujen ja jätehuollon osalta. Toimintakuluissa suurimmat ylitykset aiheutuivat huoltoauton korjauskustannuksista, Kukkeisten kaatopaikan velvoitetarkkailukuluista ja hissitornin ovien kunnostuksesta. Toimintakuluja kasvattivat myös Tuomontuvan sisäilmatutkimukset ja kiinteistön korjaustyöt, joita ei oltu budjetoitu.

-Tuomontuvassa oli sisäilmaepäily ja tutkimuksen jälkeen vanhan kylmiön takana todettiin kosteutta. Kylmiön poistaminen, rakenteiden uusiminen ja apukeittiön remontti maksoivat hieman alle kymppitonnin, kertoo tekninen johtaja Kimmo Hagman.

PELASTUSPALVELUIDEN osalta menot ja tulot toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti. Toimintamenoja oli noin 258 000 euroa. Paloaseman lämmitysjärjestelmän muutostöiden lisäksi korjattiin myös rakennuksen sadevesijärjestelmää ja kompressorille rakennettiin erillinen tila.

KIINTEISTÖPALVELUJEN menot ylittyivät talousarviosta noin 41 000 eurolla. Ylitykset johtuivat esimerkiksi Koulukartanoon tehdyistä muutostöistä, Hissikahvilan maalauksesta ja kunnantalon sisäilmatutkimuksista.

Toimintatuloja kertyi reilut 93 000 tuhatta euroa budjetoitua vähemmän, noin 336 000 euroa. Syynä tähän on, etteivät Essotelle vuokrattujen tilojen vuokrat toteutuneet arvioidusti. Terveysaseman vuokria oli laskutettu 37 000 euroa sovittua vähemmän.

Kimmo Hagman sanoo, että laskutuksessa tapahtui inhimillinen erehdys.

-Aikaisemmin Essoten vuokrat sisälsivät tilahuollon eli siivouksen. Essote halusi kuitenkin irrottaa vuokrista siivoukset, koska hinnat olivat Essoten mielestä liian kalliita muihin kuntiin verrattuna. Hintaa neuvoteltiin ja siinä vaiheessa, kun tuli hinnankorjauksia ja palautuksia, meillä sattui virhe.

Essote hoitaa vuokrat tämän vuoden aikana.

Muutenkin Essotelle vuokrattujen tilojen puhtaanapidon maksutulojen siirtyminen kiinteistöpalveluista ruoka- ja puhtaanapitopalveluihin vähensi toimintatuloja. Tulot alittuivat myös Kiinteistö Oy Kaivonkulman ja Melkan hallin saamatta jääneistä vastike- ja vuokratuloista, sillä tilat olivat vajaakäytöllä.

YMPÄRISTÖVALVONNASSA toimintatuloja oli budjetoitu 95 000 euroa, mutta tilinpäätöslukema oli 107 500. Esimerkiksi rakennusvalvonnan tulot ylittyivät arvioidusta, johtuen rakennuskohteiden suuremmista kerrosaloista verrattuna edellisvuoteen.

Toimintamenoja oli 18 400 euroa budjetoitua vähemmän, noin 157 200 euroa.

KAAVOITUS- JA TONTTIPALVELUIDEN toimintakate oli 140 400 euroa. Toimintatuloja oli noin 204 300 euroa, reilusti yli 124 000 euroa budjetoitua enemmän. Toimintatulojen kasvu johtui siitä, että osa vuoden 2017 puunmyyntituloista kirjautui vuodelle 2018.

ASUMISPALVELUIDEN toimintatuloja karttui noin 311 000 euroa, joka on noin 29 600 euroa talousarviota enemmän. Toimintatulot ylittyivät, koska vuokra-asuntojen käyttöaste nousi varsinkin seniorikodeissa.

Toimintamenoja kertyi noin kymppitonni arvioitua enemmän, 236 000 euroa. Suurin ylitys kohdistui Haapaselässä olleen vesivahingon korjauskustannuksiin. Pesuhuoneessa seinärakenteita kastellut putkivuoto aiheutti noin 8 000 euron kustannukset.

RUOKAHUOLTO– ja puhtaanapidon toimintamenot olivat noin 992 000 euroa, toimintatulojen ollessa 647 000 euroa. Menot toteutuivat suunnitellusti ja tulopuoli hieman arvioitua suurempana.

VUONNA 2018 teknisen palvelujen toimialalla tehtiin investointeja liki 650 000 eurolla. Viime vuonna muun muassa korjattiin Veeran sauna, tehtiin Norppa II:lle muutostöitä, uusittiin torin valaistus ja purettiin Pistohiekan kahvilarakennus sekä asfaltoitiin koulun piha ja hankittiin koululle uusi kuulutusjärjestelmä. Palolaitoksella uusittiin lämmitysjärjestelmä ja korjattiin katto.

Kunnanhallitus käsittelee Puumalan kunnan vuoden 2018 tilinpäätöksen tänään.

Hanna-Mari Tyrväinen

Share This:

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


*