Itsehallinnon äärellä

Matias HildenPuumalassa käynnistyi kolme viikkoa sitten 400-vuotisjuhlavuosi. Puumalan 400-vuotinen itsenäinen historia on värikäs, mutta toki historiaa oli jo paljon ennen tätä. Yllättävän harva paikkakuntalainen varmaan tiedostaakaan sitä, että Puumalassa on löydetty Suomen kunnista toiseksi eniten kalliomaalauksia: viimeisin löytyi viime vuonna. Alue on siis ollut asuttua jo esihistoriallisista ajoista lähtien.

Puumala sai kirkollisen itsenäisyyden todennäköisesti 1610-luvulla, tai kuten muun muassa Puumalan historiassa on todettu, niin yksi arvio on se, että itsenäistyminen olisi tapahtunut viimeistään 1617. Tätäkin ennen Puumalassa istuttiin ilmeisesti omia käräjiä, ainakin satunnaisesti, joka voitaisiin myös tulkita ”Puumalan itsenäistymiseksi”. Vasta parikymmentä vuotta myöhemmin, 1630-luvulla, Puumalasta syntyi myös hallintopitäjä, jonka aluerajat eivät tosin olleet täysin yhtenäiset seurakunnan kanssa.

1800-luvun puolivälissä havaittiin, että seurakunnan pitäjänkokous ei enää vastannut muuttuneisiin tarpeisiin hoitaa esimerkiksi kansanopetus ja köyhäinhoito. Kunnallisten asioiden hoitoa pidettiin siis maassamme puutteellisina. Toisin kuin maalla, oli kaupungeissa jo tuolloin oma maallinen itsehallinto, vaikkakaan ei niin vahva kuin esimerkiksi Keski-Euroopassa. Näin ollen 1865 annettiin asetus kunnallishallituksesta maalla, jonka päätavoite oli ”seurakuntaa vastaavan maallisen yhteisön luominen”. Haluttiin tehdä ero hengellisen seurakunnan ja maallisen maalaiskunnan kesken. Samalla tuli perustaa myös kunnallislautakunnat, eli nykyiset kunnanhallitukset. Edelleen määrättiin, että maalaiskunnan ja seurakunnan rajojen on oltava yhtenevät. Tämä periaate elää meillä edelleen.

Kunnallishallinnon käynnistyminen on yksi suurimmista reformeista maassamme. Nyt, yli 150 vuotta myöhemmin, on käynnissä vastaavan tason muutos, kun Suomeen ollaan perustamassa 18 itsehallintoaluetta. Itsehallintoalueiden päätehtävänä olisi kansalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen, mutta toki sillä olisi myös lukuisia muita tehtäviä. Itsehallintoalueille tulisivat omat vaalit ja todennäköisesti myös verotusoikeus.

Mikäli suunnitelmat etenevät esitetyllä tavalla, jää vuosi 2019 varmasti historiaan tämän uudistuksen myötä. Mukavaa on toki olla itse sitä näkemässä. Myös kuntien osalta muutos on merkittävä, sillä kuntien toiminnassa korostuu aiempaa vahvemmin paikallisen elinvoiman kehittäminen. Tämä käänne on sinänsä positiivinen, sillä viimeiset vuosikymmenet kuntia on pidetty lähinnä palvelutuotantokoneistona, jonka tehtävänä on ollut toimeenpanna eduskunnan ja ministeriöiden visioita ja säädöksiä. Itsehallintoalueiden aloittaminen ei toki itsessään tätä takaa, mutta se mahdollistaa terveen kehityksen tähän suuntaan.

Ympäri Suomea on kuitenkin kammoksuttu sanaa ”itsehallintoalue”. Muun muassa Kotimaisten kielten tutkimuskeskus on pitänyt parempana sanaa ”maakunta”, joka kuulemma on monelle liian keskustalainen nimi. Vaikka maakunta terminä olisikin kuvaavin, on mielestäni yksi hyvä vaihtoehto jäänyt liian vähälle huomiolle: Suomessa oli satojen vuosien ajan läänejä, joille maaherrat antoivat kasvot. Tämä instituutio lakkautettiin meiltä kuluvan vuosikymmenen alkupuolella: tilalle tulivat ELY:t ja AVI:t, jotka ovat kuitenkin jääneet tavallisille kansalaisille vieraiksi. Eikö tämä tuttu ja hyvin myös ruotsin kielelle taipuva sana, lääni, ansaitsisikin paluun nykyaikaan sopivalla tavalla?

Matias Hilden

Share This:

1 Kommentti

  1. Luin kunnnanjohtajan kirjoituksen, kun etsin tietoa Puumalan kunnan iästä ja perustamisesta. Muistan olleeni kunnan 375-vuotisjuhlien aikaan valtuuston puheenjohtajana vastaanottamassa naapurikuntien onnitteluja seurakuntatalolla Raimo Ursinin kanssa. Kunnan varsinainen itsenäisyys kai alkoikin vasta n. 1868 ja sitä ennen toimittiin lähinnä kirkollisen itsenäisyyden piirissä. -Tarvitsen tietoa kunnan iästä järjestäessäni Eläkkeensaajien palaverissa tietokilpailua.

    Kiitos siis jutusta, josta sain aineistoa.

    Terveisin Taisto Silván

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


*